29.  ožujak
Fizičko osiguranje tereta u transportu prema smjernicama EU
 
  • Teme seminara:

    • fizičko osiguranje tereta u transportu
    • nadzor osiguranja tereta od strane nadležnih tijela u Hrvatskoj i EU
    • praktični primjeri učvršćivanja tereta; kutevi napinjanja i utjecaj na sile u trakama za zatezanje
    • obrazloženje direktive 2014/47/eu o obavljanju pregleda tehničke ispravnosti na cesti
Događaj je završen!